Despre Asociatia "Forumul Bucovinenilor de Pretutindeni"

1. Denumirea organizatiei este FORUMUL BUCOVINENILOR DE PRETUTINDENI, prescurtat F.B.P., denumire ce este specificata în documentele emise precum si în relatiile cu institutiile din tara si din strainatate;
2. Ne desfasuram activitatea în concordanta cu prevederile Constitutiei României si ale legilor în vigoare din România si UE, a statutului nostru, precum si a normelor internationale referitoare la drepturile minoritatilor;
3. Noi putem înfiinta nuclee, organizatii locale, regionale în tara sau strainatate , cu sediul central în Suceava – România;
4. Putem stabili legaturi de colaborare cu organizatii similare, uniuni, federtii si cu alte institutii juridice sau fizice din tara si strainatate, pentru îndeplinirea scopului propus;
5.Durata organizatiei este nelimitata în timp

FORUMUL BUCOVINENILOR

Membrii Asociatiei ”FORUMUL BUCOVINENILOR DE PRETUTINDENI” au urmatoarele scopuri:

I. apara drepturilor privind pastrarea, exprimarea si promovarea identitatii etnice, lingvistice, culturale si religioase a tuturor bucovinenilor si întaresc raporturile de colaborare dintre comunitatile nationale distincte care traiesc în Bucovina si între tarile în care convietuiesc bucovinenii;
II. participa la dezvoltarea din punct de vedere economic, social, cultural si obstesc a tinutului Bucovina;
III. sprijina mediului de afaceri si cooperarea economica interregionala;
IV. promoveaza accesul la cultura, traditii, obiceiuri, precum si la ultimele inovatii din domeniul stiintei, culturii, comertului, industriei si agriculturii;
V. sustine participarea echilibrata a femeilor si barbatilor la procesele decizionale;
VI. ajuta diferitele categorii sociale, minoritati de orice natura si a altor persoane defavorizate pentru îmbunatatirea conditiilor de viata;
VII. demareaza actiuni umanitare de combatere a discriminarii pe motive de sex, religie, handicap, apartenenta politica si etnie;
VIII. sustin promovarea egalitatii de sanse între elevii si studentii de diferite etnii;
IX. mijloceste implicarea oamenilor de afaceri în cultura, prin care se poate ajunge la publicul tinta, recunoasterea sociala, stabilitate si permanenta în afaceri;
X. promoveaza legaturile stranse, parteneriate între tinerii si scolile din lume, întelegerea si încrederea acestora cu privire la minoritatile etnice.

a. colaboreze cu organele administratiei publice centrale si locale în vederea îmbunatatirii conditiilor social-culturale în zonele, localitatile locuite de bucovineni;
b. colaboreze cu agentii economici din tara si de peste hotare si sa sprijine realizarea de parteneriate între acestea;
c. apere drepturile, demnitatea si interesele comune ale persoanelor apartinând minoritatilor din Bucovina si celor plecate peste hotare;
d. realizeze un portal web, ca loc de întâlnire virtuala al oamenilor de afaceri, al cererii si ofertei de proiecte de business, marfuri si factori de productie;
e. solicite organizatiilor umanitare din tara si din strainatate ajutoare si sa acorde, în functie de posibilitati, sprijin umanitar persoanelor nevoiase din Bucovina cât si din afara granitelor;
f. sustina initiativa membrilor sai în domeniul activitatilor economice private;
g. acceseze programe internationale din domenii: cultura, invatamânt, stiinta, economie, educatie, tineret, vârstnici, minoritati, consumatori de bunuri si servicii, infrastructura, turism, servicii, persoane cu deficiente sau handicap, etc;
h. sustina participarea organizatiilor sale componente si a membrilor sai la proiecte nationale si internationale din diferite domenii;
i. actioneze, sprijine si sa asigure conditiile necesare exercitarii dreptului la cultura, traditii, religie, sanatate si mediul de afaceri;
j. colaboreze cu institutiile de învatamânt, stiinta si cultura pentru studierea si cercetarea în domeniul istoriei, particularitatilor limbii, culturii materiale si spirituale a bucovinenilor de diferite nationalitati din Bucovina cât si din diaspora;
k. încurajeze si sa sustina elaborarea si editarea unor lucrari în domeniile amintite „Tezaurul lingvistic bucovinean”, si alte lucrari, de catre oamenii de stiinta din rândul bucovinenilor;
l. organizeze întruniri, simpozioane, consfatuiri si colocvii, conferinte de presa, manifestari culturale, expozitii, excursii, festivaluri, lansari de carte s.a.
m. asigure conditii pentru participarea delegatilor sai la diverse întruniri internationale;
n. sprijine diferite proiecte si programe cu privire la persoanele de vârsta a III-a, cât si a celor cu handicap, pentru îmbunatatirea conditiilor de viata si o îmbatrânire mai usoara;
o. desfasoare activitati în mass-media, internet, sa colaboreze cu presa scrisa si audiovizuala cu scopul de a reflecta viata bucovinenilor de pretutindeni, de a populariza cultura, istoria si traditiile ei si de a ridica prestigiul tarilor în care convietuiesc bucovinenii;
p. actioneze pentru cunoasterea reciproca si întarirea bunei colaborari între tarile în care convietuiesc bucovinenii;
q. organizeze, în colaborare cu institutiile si organismele competente, activitati educative de formare profesionala si competente cu eliberare de certificate si diplome cu recunoastere nationala si internationala potrivit normelor în vigoare;
r. alcatuiasca baza de date cu toti bucovinenii din lume;
s. stabileasca parteneriate si alte forme de organizare cu alte asociatii, fundatii si institutii guvernamentale;
s. organizeze activitati complementare cum ar fi: mese rotunde, colocvii, simpozioane, seminarii, conferinte, spectacole, concursuri si alte activitati asemanatoare, chiar daca nu sunt detaliate aici;
t. prin actiunile pe care le întreprinde sa ofere sprijin necesar persoanelor cu handicap;
t. prin demersurile sale sa sprijine persoanele care au avut probleme din cauza calamitatilor naturale;
u. organizeze colocvii, sedinte pe diferite teme legate de prevenirea calamitatilor cat si modul de salvare în caz ca se abat diferite calamitati prin organizarea de cursuri de pregatire a salvamarilor;
v. promoveze turismul din Bucovina prin diferite proiecte nationale si internationale;
w. acorde sprijin total membrilor sai pentru îndeplinirea atributiilor care deriva din alte calitati ale lor cum ar fi: parinte, educator, tutore, angajat, pensionar etc.
x. sustina organizarea oricaror forme de învatamânt formal;
y. încheie parteneriate si afilieri cu organizatii similare care promoveaza o cauza dreapta a omenirii.
z. Limba oficiala de comunicare a FORUMULUI BUCOVINENILOR DE PRETUTINDENI în activitatea interna este: limba româna, limba ucraineana, limba germana si limba engleza